Motivet till granskningen är att Riksrevisionen i en förstudie funnit indikationer på brister i Försäkringskassans tillämpning av regelverket, uppger Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
Myndigheten ska i första hand titta på om reglerna som infördes vid halvårsskiftet 2008 har fungerat som avsett.