Tidsgränserna i vårdgarantin, 0–7–90–90, ska bli tvingande från halvårsskiftet 2010. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss baserad på utredningen om patientens rätt.
Om landstingen inte klarar av att leva upp till garantin blir de skyldiga att informera patienterna om var och hur de kan få vård hos andra vårdgivare.
Det förslås också att patienter ges rätt till en fast vårdkontakt och ökade möjligheter till en förnyad medicinsk prövning.