Sju kunskapscentrum för hälso- och sjukvårdens krisberedskap får 21 miljoner kronor i forskningsmedel från Socialstyrelsen för 2010.
Institutionen för folkhälso­vetenskap, Global hälsa/IHCAR, Karolinska institutet i Solna, får 2,1 miljoner för att evidensbasera katastrofmedicin, och utgör en del av Centrum för katastrofmedicin, som totalt får nio miljoner kronor.
Socialstyrelsen prioriterar dock forskning på det radio­nukleära och miljömedicinska området samt katastrofpsykologi. Dessa bedrivs bland annat vid Centrum för strålningsmedicin vid Karolinska institutet i Solna och FOI, Försvarets forskningsinstitut, samt vid KCkp, psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet.