Antalet fall av gonorréinfektion ökade kraftigt under första halvåret av 2010, enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet. Ökningen gäller framför allt gruppen män som har sex med män, men en ökning har rapporterats även bland kvinnor.
Av samtliga rapporterade fall var 104 kvinnor och 295 män.
Ökningen gäller framför allt Stockholms läns landsting, men även landstingen i Halland och Norrbotten.