Det visar rapporten Svenskarna och Internet 2010, som i år fokuserat särskilt på hälsoinformationen på Internet. 2 000 svenskar telefonintervjuades under våren 2010 av .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Rapporten visar att 85 procent av alla svenskar äldre än 16 år i dag har tillgång till Internet hemma. Och ungefär hälften av svenskarna använder Internet, åtminstone ibland, för att söka information om hälsa och medicin. Det är en kraftig ökning jämfört med för tio år sedan. Då var den andelen 15 procent.
Detta betyder förstås också att sjukvårdens hälsoinformation på Internet i praktiken ännu inte är tillgänglig för alla svenskar.
Generellt är kvinnor mer intresserade än män av att söka hälsoinformation på nätet, enligt rapporten. Högutbildade är mer aktiva än lågutbildade. De yngre är mer aktiva än de äldre. 80 procent av de unga högutbildade söker hälsoinformation på nätet, medan endast 17 procent av lågutbildade pensionärer gör det.
De grupper som förmodligen är i störst behov av hälsoinformation, de äldre, är alltså inte de flitigaste Internetanvändarna, något som också rapportens författare Olle Findahl konstaterade när han presenterade rapporten på konferensen Internetdagarna i Stockholm nyligen.
Däremot visar rapporten att bland individer som skattar sin hälsa som dålig är det vanligare med en mer aktiv sökning på Internet. Av dessa söker 36 procent upplysningar om vårdtjänster och läkemedel minst en gång i månaden, mot 17 procent av dem som skattar sin hälsa som god.

Den informationskälla som alla, oavsett ålder, skattar som viktigast när man vill ha svar på specifika hälsoproblem är dock läkare och annan sjukvårdspersonal. Runt 80 procent inom alla åldersgrupper anser att den källan är viktig eller mycket viktig. Internet anses som ett mer eller mindre viktigt komplement. Bland de yngre (26–45 år) är Internet den näst viktigaste informationskällan efter läkare och vårdpersonal och rankas högre än telefonupplysning, familj/vänner och böcker och uppslagsverk. Men bland de äldre (75+) kommer Internet sist i rangordningen.

Rapporten visar också:

• En tiondel av Internetanvändarna söker upp hälsoinformation flera gånger i veckan.
• De mest aktiva är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fyra av tio av dem använder Internet för hälsoinformation flera gånger i veckan.
• Åtta av tio sökningar för att få svar på ett medicinskt problem startar på Google.se.
• De vanligaste direktadresserna är 1177, Fass och regionala sjukvårdsrådgivningssajter som Vårdguiden.

Läs rapporten:

Ladda ner rapporten från: www.wii.se

Läs även:

Artikel i Forskning och Framsteg från 2009: Doktor Google utmanar Artikeln belönades nyligen med en tredjeplats i den svenska delen av EU:s journalistpris för folkhälsa 2010 med motiveringen: »Ett bra exempel på ett nytt medicinskt fenomen. Medicinsk information på Internet kan vara både en stor tillgång och ett hinder i relationen patient och läkare.«