Det nya avtalet innebär att en individ- och prestationsbaserad lönesättning införs på det statliga området. Universitet och högskolor undantas dock från huvudregeln, som innebär lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. Den årliga lönerevisionen vid universitet och högskolor genomförs i lokala förhandlingar med start den 1 oktober – om inte lokala parter kommer överens om att välja lönesättande samtal som metod.
»Det nya avtalet kommer att vara en utmaning för de centrala parterna att få det att fungera lokalt. Det är arbetsgivarna och lokala parterna, Saco-S föreningarna/råden, som med centrala parters stöd ska arbeta med att utveckla den lokala lönebildningen så att den individuella lönen är kopplad till individens resultat och bidrag till verksamheten«, kommenterar Läkarförbundet avtalet på sin webbplats, www.slf.se.
– Den sifferlösa konstruktionen och satsningen på lönesättande samtal ger en god grund för en lokal lönebildning och en individuell lönesättning som kan utveckla och effektivisera de statliga verksamheterna, säger Göran Ekström, Arbetsgivarverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.