Sju av tio invånare i Sverige är nöjda med den sjukvård som ges i landet, enligt en mätning av Svenskt Kvalitetsindex 2010 på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Privat vård får något bättre värden, med 74,4 procent nöjda »kunder«, jämfört med offentlig vård, som får 70,7 procent.
Privat vård har dock tappat ett par procentenheter sedan toppåret 2008, då 76,3 av de patienter som uppsökt privat vård uppgav sig vara nöjda eller mycket nöjda, medan offentlig vård successivt knappar in på det upplevda kvalitetsgapet.