Läkarförbundet ska med stor skyndsamhet verka för att »taxeläkare« har möjlighet att arbeta inom annan offentligt finansierad hälso- och sjukvård, föreslog Åke Reimer i en motion och fick medhåll av såväl CS som fullmäktige. Det finns i princip inget hinder för att den som arbetar inom LOL, lagen om läkarvårdsersättning, också arbetar som anställd eller konsult åt ett bolag inom LOV, lagen om valfrihetssystem, meddelade CS i sitt svar. En läkare kan dock inte samtidigt ha avtal med landstinget enligt LOL och LOV (till exempel som delägare).