Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdshuvudmannen skapar lokala IT-råd där läkare finns med, och förbundets IT-råd ska också vara företrätt i de organ som tar beslut om IT-system på ett nationellt plan. Förbundet ska också förstärka den egna kompetensen i IT-frågor. Motionen bakom beslutet kom från Östra Skånes Läkarförening.