Läkarförbundet ska verka för likvärdig tillsyn i hela landet och ta upp en diskussion med Socialstyrelsen om hur lokalt tillsyns- och patientsäkerhetsarbete kan bli bättre. På många håll har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen samordnat sina insatser rörande överbeläggningar. Men på andra håll har detta inte skett, utan Arbetsmiljöverket har kommit ensamt, noterade Upplands allmänna läkarförening i motionen bakom beslutet.