Vid en rad allvarliga sjukdomar behöver patienten så kallade särläkemedel: nya mediciner som är effektiva, men också dyra. I dag varierar möjligheten att få dessa mediciner utifrån var patienten bor. Läkarförbundet anser sedan tidigare att dessa särläkemedel ska finansieras nationellt, men ska nu driva frågan med större kraft.