Städning är viktigt för att skapa en säker miljö för patienter, vårdtagare, personal och besökare. Det skriver Sjukhusläkarföreningen och Mellersta Skånes läkarförening i sin motion, som ledde till att Läkarförbundet nu ska uppmärksamma problemen med bristande städning inom sjukvården och verka för att vård-
givaren utarbetar rutiner så att godtagbar städning sker inom alla sjukvårdslokaler.