Hittills har Läkemedelsverket bedömt att biologiska läkemedel inte är utbytbara.
Det är det faktum att olika länder gör olika bedömning av vilka läkemedel som klassas som utbytbara som gör att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket menar att det kan finnas utrymme att utvidga utbytbarheten.