Läkarförbundet ska verka för nya former för att finansiera förtroendemännens fackliga verksamhet. Fullmäktige gav sitt stöd åt en kompromiss mellan Stockholms läkarförening, som skrivit motionen, och CS. CS hade yrkat avslag på motionens ursprungliga förslag: att Läkarförbundet verkar för att ett vårdval knyts till att facklig tid tilldelas den lokala läkarföreningen.