Om EU får igenom sina krav i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Indien kommer landets möjligheter att tillverka billiga mediciner att bli kraftigt begränsade. Det konstaterar Läkare utan gränser, som menar att hundratusentals liv kan vara hotade om möjligheterna att producera generiska läkemedel mot exempelvis HIV minskar till följd av hårdare patentregler i ett nytt avtal.
Indien har spelat en nyckelroll för kampen mot HIV/aids i fattiga länder, eftersom man av folkhälsoskäl tidigare inte beviljade patent på HIV-mediciner. Läkare utan gränser uppger att man använder generiska läkemedel producerade i Indien för att behandla mer än 160 000 HIV-smittade runtom i världen.
Vad som oroar Läkare utan gränser är bland annat EU:s krav på dataexklusivitet, som innebär att läkemedelsbolagen kan hemlighålla data om effektivitet och testresultat under hela patenttiden. Det gör att generikatillverkare inte kan använda sig av uppgifterna för att tillverka kopior, utan måste vänta på att patenten går ut eller genomföra egna kliniska prövningar.