Rehabiliteringsgarantin kommer att gälla även 2011, enligt en överenskommelse mellan rege­ringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Regeringen avsätter i år 1 000 miljoner kronor för ändamålet, av vilka 40 miljoner ska gå till forsknings- och utvecklingsinsatser i anslutning till rehabiliteringsgarantin.
Garantin omfattar som tidigare behandling och rehabilitering av personer med icke specificerad smärta i rygg, axlar och nacke och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress – de vanligaste diagnoserna för sjukskrivning.