Högavlönade som väntar på ortopedisk eller kirurgisk behandling väntar i snitt 27 respektive 34 procent kortare tid än låginkomsttagare. Det visas i en avhandling vid Linköpings universitet. Studien bygger på väntelistorna i Östergötlands läns landsting år 2007, som jämförts med socioekonomiska data.
Enligt författaren, hälsoekonomen Gustav Tinghög, är resultaten inte förvånande och kan bero på att höginkomsttagare förstår de administrativa systemen bättre och har lättare att tala för sig. Inom vårdområdena hjärt–kärlsjukdomar, gynekologi, urologi och ögonsjukvård fanns dock inga skillnader i kötid mellan olika inkomstgrupper.
Någon diskriminering på grund av etnicitet eller kön framkom inte i studien.