Minst sju av tio patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska enligt målsättningen få minst 75 procent av sitt energibehov tillgodosett. I dag får sex av tio patienter detta behov tillgodosett, enligt en nutritionsmätning från i höstas där 43 vårdavdelningar mättes under ett dygn.
– Det är oerhört viktigt att svårt sjuka personer får rätt näring. Förutom att undernäring orsakar patienter ökat lidande blir risken större för komplikationer i samband med behandlingar och operationer, säger dietisten Sigrid Wegener i ett pressmeddelande.