Förre vd:n för Apoteket AB, Stefan Carlsson, har fått i uppdrag av regeringen att se över statens vårdmyndigheter. Syftet är bland annat att stärka det hälsofrämjande arbetet för att minska det framtida vårdbehovet och att göra vården mer jämlik i hela landet samt att få till stånd ett »effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem«.
Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 15 april 2012.
En tydligare ansvarsfördelning efterfrågas. Socialstyrelsens roll och funktionalitet i vård- och omsorgssystemet kommer särskilt att analyseras.