Sjukhusen i Stockholms läns landsting har det senaste året fått mycket kritik från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen för arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem i samband med överbeläggningar.
Nu meddelar landstingsledningen i ett pressmeddelande att man avser att öppna mellan 100 och 170 nya vårdplatser vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt S:t Görans Sjukhus.
20 av platserna tillskapas inom barnsjukvården, resten inom den generella akutsjukvården. Platserna ska öppnas under 2011 och 2012.
Samtidigt med att man öppnar nya vårdplatser ökar man öppettiderna på närakuter samt utökar kapaciteten inom geriatriken för att trycket på akutsjukhusen ska minska.
– Detta är ett steg i rätt riktning men vi måste hela tiden ligga steget före om stockholmarna ska få den bästa vården. Sjukvården i Stockholmsregionen lider av en kapacitetsbrist som kräver mer långsiktigt och ihållande kvalitetsarbete, kommenterar Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna, i ett pressmeddelande.