Striden om vilket företags HPV-vaccin som ska användas vid vaccination av Sveriges alla skolflickor går vidare. I och med ett beslut som fattades 23 mars blir det en ny upphandling. Detta eftersom ramavtalstiden betecknas som otillåten, enligt kammarrätten i Stockholm. Upphandlingen gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting.

Upphandlingen, som vanns av GlaxoSmithKline i mars 2010, hade en avtalstid på två gånger två år. I avtalet skrevs in en klausul med en förlängning på ytterligare sex månader. Klausulen skulle kunna träda i kraft om nästa upphandling av HPV-vaccin försenades av eventuell omprövning.
Sanofi Pasteur, som förlorade upphandlingen av HPV-vaccin, överklagade till kammarrätten och beviljades i november 2010 prövningstillstånd.

Och enligt kammarrätten har landstingen inte visat att det finns några särskilda skäl för en längre ramavtalstid än fyra år. »Eftersom klausulen om möjlighet till förlängning i sex månader kan komma att begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt har kammarrätten beslutat att upphandlingen ska göras om«, skriver man.