Bengt von Zur-Mühlen föreslås bli förste vice ordförande, och som andre vice ordförande vill valberedningen se Lars Nevander, båda i dag ordinarie ledamöter i styrelsen.
Nuvarande andre vice ordförande Karin Båtelson ställer inte upp för omval.
– Jag har jobbat jättemycket och kom egentligen in från sidan från början. Det har varit lärorikt och jätteroligt, men efter sju år känner jag att det räcker. Sedan förra året sitter jag dessutom bland annat med i Läkarförbundets centralstyrelse, säger Karin Båtelson och låter ana att när hon gör något vill hon göra det hundraprocentigt.
Den nya styrelsen väljs på fullmäktigemötet den 14–15 april.