Att skicka påminnelser om läkar- och tandläkartider som sms är inte tillåtet enligt vare sig patientdatalagen eller en föreskrift från Socialstyrelsen. Men nu tänker Socialstyrelsen se över frågan.
– Regelverket har fått oöns­kade konsekvenser eftersom dessa sms är ett bra verktyg i hälso- och sjukvården, säger Anders Printz, avdelningschef för regler och tillstånd på Socialstyrelsen, enligt ett pressmeddelande.
Översynen väntas vara klar före årsskiftet.