Anmälan gjordes av en av de två läkare som lex Maria-anmälts för att i november 2010 ha låtit högprioriterade patienter vänta flera timmar på akuten. Förtalet skulle ha bestått i att sjukhuschefen hävdat att läkaren medvetet misskött sina åtaganden.
Förtal faller inte under allmänt åtal, och därför får åklagare bara väcka åtal om det är påkallat ur allmän synpunkt, vilket alltså inte bedömts vara fallet.