Inför höstens antagning till läkarprogrammet fanns sju sökande till var och en av de drygt 800 platserna, enligt statistik över söktrycket från Verket för högskoleservice.
Förra hösten fanns det 716 platser att slåss om, och då var trycket också hårdare, med 8,7 sökande till varje plats.
Svårast vid höstens antagning var det att komma in på dietist- respektive psykologprogrammet som hade fler än 10 sökande till varje plats.