Regionstyrelsen i Västra Götaland har gett klartecken till byggandet av en ny sjukhusbyggnad för Angereds Närsjukhus.
Närsjukhuset kom 2005 till som en satsning för att stärka vårdkedjan och vända den negativa hälsotrenden i Göteborgs nordöstra förorter, där dödligheten i många livsstilsrelaterade sjukdomar är kraftigt förhöjd.
Sjukhuset beräknas kosta cirka 500 miljoner kronor och kommer förutom specialistmottagningar och operation även att inrymma vårdcentral.