Anmälan är gjord av en privatperson som i sin anmälan ber JO att utreda om förbudet är förenligt med svensk lag.
Själv anser anmälaren att det är lagstridigt.
– Som lekman tycker jag att det strider mot grundlagarna, säger hon till Läkartidningen.
Förbudet tillkom, enligt anmälan, »i samband med lokala pressens kritiska granskning av läkare i Västerbotten och landstingets impopulära beslut rörande landstingets budget«.
Tidningen Norran har tidigare under hösten publicerat artiklar om läkare, överförskrivning av narkotika och felbehandlingar i vården. Läkare har också namngivits, något som också skapat debatt.
Enligt tidningen Norrans chefredaktör Anette Novak är landstingets förbud ett »allvarligt ingrepp i pressfriheten«.