En familjeläkarverksamhet ska bära sig ekonomiskt med 1 500 listade personer per läkare. Den policyn har Läkarförbundet haft i flera år, och förra årets fullmäktigemöte beslöt att föra ut budskapet aktivt. Malmö läkareförening konstaterar i en motion att man inte märkt mycket av någon sådan satsning, och yrkade på att förbundet tar ett krafttag under 2012. CS instämde, och fullmäktige biföll ett nytt försök att föra ut frågan.