Läkarförbundet ska verka för att det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkares arbetsmiljö.
Det var framför allt allmänläkare, offentliga och privata, som tog initiativ till motionen, berättade föredragande Christer Jensen, Göteborgs läkarförening.
– Ibland går det så långt att man försöker få någon annan att skriva remissen. Det är ett stort arbetsmiljöproblem, sa han.