Läkarförbundet ska intensifiera sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Det beslutade fullmäktige med anledning av en motion från Stockholms läkarförening. Motionen uttrycker oro för negativa följder av vårdvalen, bland annat försämrad arbetsmiljö och fortbildning. CS pekade på att förbundet har flera projekt som följer vårdvalens konsekvenser, men enades sedan med motionären i en kompromiss om att aktiviteten ska öka.