Läkarförbundet ska titta på hur pensionsförlust undviks vid arbetsbyte och tydligt informera medlemmarna om pensioner. Därom var motionärerna Stockholms läkarförening och Sveriges äldre läkare, CS och fullmäktige överens.