Trenden att allt fler svenskar söker sig utomlands för att läsa in en läkarutbildning avspeglar sig i Socialstyrelsens statistik över nylegitimerade läkare.
Vid millennieskiftet hade knappt ett 20-tal svenskar som ansökte läkarlegitimation hos Socialstyrelsen en utländsk läkarutbildning. Tio år senare har antalet stigit kraftigt. Det visar statistik som nyhetsbyrån Siren låtit ta fram.
2010 var ett rekordår. Då sökte 174 svenskar läkarlegitimation med en utländsk läkarutbildning. Vanliga utbildningsländer var Danmark, Tyskland, Polen, Ungern och Island.