Under perioden 2010–2019 behöver 11 000 nya läkare anställas i Sverige, enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och landsting. 8 000 läkare kommer att gå i pension under perioden, samtidigt som behovet ökar med 3 000 läkare. Tack vare de senaste årens utbyggnad av läkarutbildningen anses förutsättningarna vara goda att klara rekryteringen.
Till vissa specialiteter, som psykiatri och allmänmedicin, kan det dock bli problem.
Arbetsgivarna uppmanas att i högre grad styra antalet platser för ST till de områden där brist riskerar uppstå.