Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR, kritiserar marknadsföringen av hälsosajten »Hurmårjag«. I samband med lanseringen skickades ett pressmeddelande ut med rubriken »Några av Sveriges bästa läkare gör din hälsokontroll på nätet«, och det angavs att hälsotjänsten har en rådgivande grupp bestående av specialister och läkare »under ledning av Anders Milton (tidigare ordförande i Läkarförbundet)« (se LT nr 6/2012).
Marknadsföringen kritiseras för att på två punkter ha brutit mot Läkarförbundets marknasföringsregler. Det gäller dels regel 10, som säger att det inte är tillåtet att jämföra eller göra påståenden om medicinsk skicklighet, dels regel 4, som säger att marknadsföring av läkarverksamhet ska vara saklig, korrekt och värdig till form och innehåll, samt »även i övrigt vara tillbörlig«. Det sistnämnda kravet har man enligt EAR brutit mot genom att i marknadsföringen utnyttja Läkarförbundets renommé.