Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera tre nya nationella forskarskolor inom klinisk forskning, vid sidan av de fem som man redan stöder. En klinisk forskarskola i benskörhet inrättas vid Göteborgs universitet, medan Karolinska institutet får två nya kliniska forskarskolor, en i odontologi och en i kroniska inflammatoriska sjukdomar.
Vetenskapsrådet fick i 2008 års forskningsproposition i uppdrag att satsa på kliniska forskningsskolor. Den nu beslutade satsningen omfattar 45 miljoner kronor under fem år.