Socialstyrelsen har ändrat i sina föreskrifter så att även läkarstudenter från övriga EU/EES kan få tillstånd att vikariera som läkare i Sverige under senare delen av sin utbildning. Prövningen sker individuellt eftersom utbildningarna ser olika ut i olika länder. Frågan om utlandsstudenternas möjlighet att vikariera har drivits av Läkarförbundet.