Som en del i genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak. Tanken är att relevant information om ordinationsorsak ska kunna följa individen från beredning och administration över förskrivning och expedition till dess individen får och tar läkemedlet.
Uppdraget handlar bland annat om att skapa ett fält i ordinationsverktyget Pascal för dokumentation av ordinationsorsak och ta fram ett strukturerat kodsystem för ordinationer inom öppen och sluten vård. Koderna ska utgå från indikation samt substanser i det substansregister som Läkemedelsverket utvecklar.