Kristian Riesbeck, prodekanus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, hoppar av sitt uppdrag i protest mot att Region Skåne beslutat att laboratorieverksamheten vid Skånes universitetssjukhus ska koncentreras till Lund.
I en artikel i Sydvenskan säger Kristian Riesbeck att han anser att infrastrukturen för forskare förstörs och att kvaliteten på läkarutbildningen i Malmö riskerar att försämras om laboratorierna flyttas.