Enligt ett pressmeddelande från landstinget i Uppsala län stärker detta patienternas ställning och kan på sikt öka vårdkvaliteten.

Projektet har kritiserats hårt från Upplands allmänna läkarförening, och landstinget har tills vidare backat från den ursprungliga planen att lägga ut även osignerade journalanteckningar (se LT 38/2012).