Psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva. Det föreslog Psykiatrilagsutredningen i våras (se LT nr 16/2012). Förslaget tillstyrks av Läkarförbundet, som nu lämnat sitt remissvar till Socialdepartementet.
Läkarförbundet betecknar utredningen som väl genomarbetad, och tillstyrker flertalet av förslagen. Det gäller bland annat förslaget att samla bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i en enda lag, i stället för två som i dag, och att man ska kunna besluta om öppen psykiatrisk tvångsvård för en patient utan föregående sluten tvångsvård.
När det gäller rättspsykiatrin är förbundet positivt till förslaget att följa den internationellt veder-tagna modellen och återinföra begreppet otillräknelighet.