Läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser slutar i januari 2013 att distribuera läkemedlet Subutex i Sverige. Läkemedlet används vid opiatberoende.
»Missbruksproblemen har visat sig ännu större än vi tidigare trott«, säger Claes Nordenson, produktchef på Reckitt Benckiser, till Sveriges television, som rapporterat om missbruk av läkemedlet.
Ett flertal generika med samma verksamma substans (buprenorfin) finns kvar på marknaden.