Nu ska alla Sveriges patienter kunna läsa sin journal på nätet, precis som invånarna i Uppsala län kunnat göra sedan slutet av 2012. Center för eHälsa i samverkan, CeHis, har kommit överens med landstinget i Uppsala län om att återanvända deras e-tjänst i det landstingsgemensamma projektet »Journal på nätet«. Enligt planen kommer lanseringen av tjänsten att börja i slutet av året.