Medicine studerandes förbund, MSF, har fått en ny ordförande. Hon heter Emma Furberg och valdes av MSF:s fullmäktige i mitten av mars.
Emma Furberg läser vid läkarprogrammet i Umeå och var till nyligen ordförande i MSF:s lokalavdelning där. Som ordförande för MSF efterträder hon Isabella Kongstad.
Läs mer: http://www.slf.se/MSF/Nyheter/MSFs-nya-styrelse-vald/