Diagnostik, behandling och resultat är sämre för lågutbildade än för högutbildade, enligt en utvärdering från Socialstyrelsen av ändtarms-, tjocktarms-, bröst- och prostatacancervården.
Reoperationer vid ändtarms­cancer är exempelvis vanligare bland lågutbildade, och lågutbildade män med högrisk-pros­tatacancer genomgår i lägre grad skelettundersökning än högutbildade.
Utvärderingen visar även betydande regionala skillnader. Bara var femte patient i Västerbotten och Jämtland bedöms i multidisciplinära konferenser efter operation av tjocktarmscancer, medan i stort sett alla patienter i Västmanland och Gävleborg gör det.