I genomsnitt har 15 procent av patienterna på de svenska sjukhusen ett eller flera trycksår. Det visar en ny nationell mätning av trycksåren från SKL, Sveriges Kommuner och landsting.
Det här är SKL:s femte tryck­sårs­mätning, och för första gången redovisar man också siffror sjukhus för sjukhus. Skillnaderna är stora, från sjukhus där bara runt 5 procent har trycksår till sjukhus där 30–35 procent av patienterna har ett eller flera trycksår. Mycket högt ligger bland annat några geriatriska sjukhus.