Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkemedel för barn bör först testas på vuxna

Verket har nyligen lagt fram förslag till föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel på underåriga. Läkarförbundet anser att detta är angeläget – det råder stor brist på sådana prövningar inom en majoritet av både somatiska och psykiatriska sjukdomsgrupper. »Samtidigt ser vi nu ett alltmer ökat intresse för att genomföra sådana läkemedelsprövningar, varför […]

Hormondämpande läkemedel kan påverka bröstcancer

En ny typ av läkemedel, aromatashämmare vilka dämpar kroppens produktion av östrogen, kan vara till hjälp för en del kvinnor med bröstcancer. Det visar en granskning av den samlade forskningen på området och som presenteras i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Varje år upptäcks 6 500 nya fall av bröstcancer […]

Två barn avled utan influensasymtom av H5N1-virus

Två vietnamesiska barn som avled 2004 i diarré och encefalit hade smittats av viruset H5N1, det s k fågelinfluensaviruset. Det skriver tidskriften New Scientist. Nu fruktar de brittiska och vietnamesiska forskare som upptäckte detta att betydligt fler än vad man tidigare trott kan vara smittade, och i vissa fall kanske avlidit, av H5N1. De nu […]

BMJ bryter manlig tradition

Fiona Godlee, nu chef för BMJ Knowledge som ingår i BMJ Publishing Group, blir ny chefredaktör för medicintidskriften British Medical Journal i mitten av mars. Hon blir första kvinnan på posten och efterträder Richard Smith som slutade i somras. Fiona Godlee har allmänläkarbakgrund och har verkat inom BMJ sedan 1990, bland annat som ansvarig för […]