Nr 15/2018

Inledare

Patienter som vill byta läkare möts med regler

– Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist. (0 kommentar)

Signerat

Digital vård är inget mobilabonnemang

»Redan nu finns anledning att erinra om att marknadsföringen av läkarverksamhet inte får vara påträngande eller jippobetonad.« (0 kommentar)

Nyheter

Byta doktor ingen rättighet

Hur ska vården bemöta en patient som kräver att bli undersökt av en kvinnlig gynekolog eller vägrar träffa en läkare med utländskt ursprung? Åsikterna går isär – men på flera håll har personalen nu fått tydliga riktlinjer att arbeta efter. (9 kommentar)

»Underlättar att vi har fått skriftliga riktlinjer«

Kvinnokliniken i Värnamo håller numera hårt på att patienter inte ska få välja bort en manlig läkare. Men det finns också de som tycker att man ska göra sitt allra yttersta för att patienten ska få som hen vill.(6 kommentar)

Ett år efteråt – så är beredskapen

Efter terrordådet på Drottninggatan i april förra året väcktes återigen frågan om Sveriges katastrofmedicinska beredskap. Men vad har hänt sedan dess?(0 kommentar)

»Jag blev en symbol för räddningsarbetet«

Ortopedkirurgen Joakim Nordahl var en av de första läkarna på plats efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Tillsammans med kollegor från Cityakuten, där han arbetade, sprang han ut för att hjälpa skadade. Här är hans egna ord om händelsen – ett år efteråt.(0 kommentar)

Inga juridiska hinder för minderåriga läkarstudenter

I höstas väcktes frågan om minderåriga ska få gå en läkarutbildning i och med att ovanligt unga studenter – en bara 15 år – utbildade sig till läkare. Svaret på frågan är ja, enligt en utredning som har gjorts. (0 kommentar)

Första donationerna efter cirkulationsstopp genomförda

För att minska bristen på organ för transplantation testas så kallad DCD-donation – där organ tas om hand efter cirkulationsstillestånd – i ett nationellt projekt. Nu har de första donationsprocesserna genomförts. (0 kommentar)

653 Stockholmsläkare tar ton mot schemaläggning

Den planerade schemaläggningen av läkare på vardagskvällar håller på att omvandla läkaryrket till ett skiftarbete som går ut över kontinuitet och patientsäkerhet. Det skriver 653 läkare inom Stockholms läns landsting i en debattartikel.(3 kommentar)

Efter kritiken – chefskandidat tar tillbaka ansökan

Efter att Region Skånes val av ny sjukhuschef till Centralsjukhuset Kristianstad väckt massivt motstånd i läkarkåren har den tilltänkta chefen dragit tillbaka sin ansökan. (0 kommentar)

Över 200 läkare i protest mot sjukhuschef

Fler än 200 läkare har på ett dygn skrivit på en protestlista mot tillsättandet av ny sjukhuschef i Kristianstad. »Det är anemiskt med läkare på beslutande nivåer«, säger fackets lokala ordförande.(1 kommentar)

Debatt

Minska antalet borreliaserologier

Antalet borreliaserologier kan minskas drastiskt i Sverige. Analys av IgM mot borrelia i serum bör upphöra helt liksom upprepad provtagning av patienter som någon gång haft en positiv serologi, skriver Daniel Bremell och Gunnar Jacobsson. (0 kommentar)

Apropå! Lärorikt fall av bältros med förlamning och smärta i benen

Per Herrström beskriver ett fall av bältros där flera kliniska särdrag skiljer sig från klassisk bältros. Fallet kan vara av värde att hålla i åtanke om man stöter på svårförklarliga fall av hälta eller ischiassmärta, skriver han. (1 kommentar)

Krönika

»Jag hade, om än inte med avsikt, lyckats väcka kirurgbakjouren över en epigastriesveda.«

De flesta läkare drömmer om att rädda prinsessan, förlåt patienten, utan att behöva väcka den drake som sover – förmodar Johanna Ranes i sin krönika. Hon berätter om en natt då draken dock blev väckt av misstag. (1 kommentar)

Kultur

Isak Jundell – bortglömd förgrundsman inom svensk pediatrik

Isak Jundell var en förgrundsgestalt inom svensk barnmedicin och -psykiatri. Bland annat grundade han den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. 150-årsjubileet av hans födelse uppmärksammas av nutida kollegerna Hugo Lagercrantz och Göran Wennergren. (0 kommentar)

Inbjuden till den hemliga klubben

Glädjen visste inga gränser. Att bli antagen till läkarutbildningen var som att bli inbjuden till en hemlig klubb, skriver Linda Pettersson, läkarstudent på andra terminen vid Karolinska institutet.(0 kommentar)

Människor & möten

Hon var läkare i Söderhavet när »Expedition Robinson« spelades in

I åtta veckor jobbade hon som fältläkare på en ö i Söderhavet åt tv-gänget som spelade in »Expedition Robinson«. Hemma är hon lagläkare åt ishockeylaget Skellefteå AIK, men också medicinskt ledningsansvarig på hälsocentral inom primärvården. Allmänläkaren Karin Granberg har många järn i elden och ser sitt läkaryrke som ett kall.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anders Rietz

Anders Rietz, specialistläkare vid rättsmedicinska enheten i Umeå, har tillsammans med Johanna Loisel skrivit en ABC-artikel om skadedokumentation. (0 kommentar)

Reflexion

»Vi har alla en berättelse att dela …«

»Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

GFR-gränsen har sänkts för metformin vid typ 2-diabetes

Metformin utsöndras enbart renalt och kan användas ned till ett GFR-värde på 30 ml/min, under förutsättning att dosen justeras efter aktuell njurfunktion. Enligt nya rekommendationer ska metformin sättas ut inför undersökningar med jodkontrastmedel endast när GFR-värdet understiger 45 ml/min. (0 kommentar)

Nya Rön

Epigenetiska förändringar efter födseln hos barn med astma

Det finns signifikanta skillnader mellan barn med astma och friska barn vad gäller epigenetiska förändringar. Förändringarna var i studien särskilt uttalade i eosinofilerna, som är inblandade i den astmatiska inflammationen. (0 kommentar)

Silikon bästa materialet för trumhinnerör

400 barn deltog i en randomiserad prospektiv studie med syfte att undersöka fyra olika trumhinnerör av olika form och material. Reslutaten visar att långa rör är mindre benägna att lossna tidigt och att silikonrör har betydligt längre tid till första infektionen än fluoroplaströr.(0 kommentar)

Hög prevalens av negativa livsstilsvanor hos kvinnor som försöker bli gravida

Hos en grupp kvinnor som försökte bli gravida använde 13,2 procent av kvinnorna tobak dagligen, 13,6 procent drack mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6 procent konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. (0 kommentar)

Genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkade olika delar av immunförsvaret

Genetiska faktorer förklarar mer av variationen i parametrar från det ospecifika än från det adaptiva immunförsvaret, visar en studie som undersökt vilka faktorer som påverkar immuförsvaret. Studien gav också en ledtråd till könsskillnader i autoimmunitet. (0 kommentar)

Nytt om namn

Handledarförebilder hyllades i Borås

Katarina Serell-Nyman, specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar, hyllades som årets bästa ST-handledare 2017, och Lars Kinman, specialistläkare i lungsjukdomar, som årets bästa AT-handledare 2017. De mottog sina utmärkelser när Södra Älvsborgs sjukhus, där de båda arbetar, hade  sin årliga fest för nyblivna legitimerade läkare och specialistläkare.   (0 kommentar)

Medicinens ABC

Skadedokumentation

När polis och åklagare utreder ett misstänkt brott där fysiskt och/eller sexuellt våld har förekommit är det ofta betydelsefullt att såväl förekomst som avsaknad av skador på både målsäganden (dvs brottsoffret) och den misstänkte finns dokumenterade på ett rättssäkert sätt. (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Steroid­injektion i kombination med hivläkemedel gav total binjure­barkssvikt

Antiretrovirala läkemedel är gängse behandling vid hivinfektion. Flera av dem kan orsaka läkemedelsinteraktioner. Här beskrivs ett fall där en patient som behandlades med det antiretrovirala läkemedlet ritonavir drabbades av total binjurebarkssvikt efter en enstaka intraartikulär injektion av triamcinolon. (0 kommentar)

Översikt

Nu gäller Sepsis-3 för definitioner och diagnostiska kriterier

De nya definitionerna av och de diagnostiska kriterierna för sepsis och septisk chock – Sepsis-3 – ska användas i svensk sjukvård, enligt en svensk konsensusgrupp.  (2 kommentar)

Utgåvan som PDF