Nr 1-2 2021

Signerat

Hög tid att prioritera våra mest sjuka äldre

Ett direkt överförande av läkarkontakten till landets 290 kommuner kommer troligen inte att öka jämlikheten i svensk äldrevård.(0 kommentar)

Nyheter

Extra personal tas in för att klara vaccinationerna

17 av 21 regioner måste ta in extra personal för att klara den kommande massvaccinationen mot covid-19. Flera av regionerna kommer under januari också att vaccinera akut- och iva-personal parallellt med vaccinationen av de äldre och omsorgspersonalen.(0 kommentar)

Drive-through ska ge snabb och smittsäker vaccination

Mobila team i vaccinbussar. En gammal föreningslokal med separata in- och utgångar. Inför influensavaccinationen kom regionerna på olika idéer för hur sprutan skulle kunna ges så smittsäkert som möjligt. Sådana lösningar ska också användas under årets stora vaccination mot covid-19. I Skåne satsar en vårdcentral på drive-through-vaccination.(0 kommentar)

Läkarförbundet efterlyser åtgärder för att läkarna ska orka under 2021

Hälften av Läkarförbundets medlemmar har fått en högre stressnivå under pandemin, och lika många anser att de inte får tillräcklig vila och återhämtning, enligt en enkätundersökning. Förbundet efterlyser att regionerna vidtar åtgärder.(0 kommentar)

Studie: Positiv inställning till digital vård – men oro för kompetenstapp

Jobbet som nätläkare har flera fördelar, inte minst i arbetsmiljön. Det visar en studie vid Linköpings universitet där primärvårdsläkare intervjuats. Men om man vill utveckla sina färdigheter ska man kanske inte jobba heltid på nätet.(2 kommentar)

Karolinskas personal får extra ledigt

Alla fast anställda vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att få två dagars extra betald ledighet under nästa år. Detta för att öka möjligheterna till återhämtning efter arbetet med covid-19.(0 kommentar)

Läkemedelsverket ska utreda fortsättning för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket ska undersöka förutsättningarna för att driva Läkemedelsboken vidare. Samtidigt ska boken finnas tillgänglig i nuvarande form hela nästa år. Det framgår av myndighetens regleringsbrev.(4 kommentar)

Svårt följa upp nya cancerläkemedel

Rapporteringen till det nationella registret för cancerläkemedel varierar rejält mellan olika regioner. Det gör det svårt att fånga upp eventuell ojämlik behandling i landet.(0 kommentar)

Klart med ny ersättning för taxeläkare

Under nästa år höjs ersättningen med 2,3 procent för läkare verksamma på nationella taxan. Detta enligt en ny överenskommelse mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner.(3 kommentar)

Debatt

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Sanning eller myt?

Fokus bör skiftas från »antibiotikakuren ska alltid avslutas« till en mer restriktiv förskrivning. Kortare behandlingstid bör användas när evidens ger stöd för det, skriver Allan Zhao och medförfattare.(1 kommentar)

Global kompetens hos läkare – behovet större än någonsin

Barnläkarföreningens ST-guide rekommenderar nu rätt till tre månaders utlandsarbete med bibehållen lön och försäkring från hemkliniken. Vi uppmanar andra specialistföreningar att införa liknande rekommendationer, skriver Johan Berg och medförfattare.(0 kommentar)

Krönika

»Vi som inte har digitaliseringen som modersmål kämpar på«

Ibland känns digitaliseringen som ett knackigt andraspråk för oss som inte växte upp med det. Men att lära sig ett nytt språk har också sina tjusningar, skriver Ylva Trolle Lagerros.(1 kommentar)

Kultur

Barnläkaren som gav namn åt sällsynt sjukdom

Det är nu 70 år sedan den svenska barnläkaren Rolf Kostmann publicerade sina fynd om en tidigare okänd, dödlig, ärftlig neutropeni hos spädbarn.(1 kommentar)

Människor & möten

»Läkare kan behöva lära sig att hålla tyst och lyssna på folk«

Allmänläkaren Olle Hellström är pensionär, men ofta aktuell med debattinlägg och kröni­kor i såväl Läkartidningen som andra medier. Han brinner för det han kallar »dialogmedicin« och för fenomenologin (läran om det som visar sig för medvetandet). Allt bottnar i hans tidiga insikt att människan inte bara är en kropp ihopsatt av olika delar: kropp och själ är en helhet. En insikt som han nu försöker fästa på pränt i bokform.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Isabella Sjölander

Isabella Sjölander, doktorand och ST-läkare i Gävle, har tillsammans med Danielle Friberg skrivit en artikel om sömnrelaterad andningsstörning hos barn.(0 kommentar)

Reflexion

Ett nytt och bättre år

»Många olika förändringar kommer att behövas för att få en långsiktigt förbättrad patientsäkerhet och kvalitet inom äldrevården.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Dexametason har studerats betydligt mer än betametason

Vid behov av glukokortikoidernas antiinflammatoriska och immunsuppressiva effekter används i Sverige oftast betameta­son trots att den absoluta merparten av kliniska studier är utförda med dexameta­son.(3 kommentar)

Nya Rön

Socioekonomi var kopplad till överlevnad hos cirrospatienter

Socioekonomisk status, definierad enligt yrkesklassificering efter utbildningskrav, var starkt kopplad till överlevnad hos patienter med levercirros. Det visar en studie från Halland.(0 kommentar)

Födsel med kejsarsnitt tycks inte leda till nedsatt kondition senare i livet

En svensk utvärdering av 340 000 svenska män stödjer inte hypotesen att födsel med kejsarsnitt leder till nedsatt kardiorespiratorisk kondition 18 år senare i livet.(0 kommentar)

Snabb uppföljning av läkemedelsanvändning med kvalitets- och sjukvårdsregister

Införandet av abirateron på den nya indikationen var långsam, och det fanns en stor variation mellan regioner i Sverige. Följsamheten till att enbart behandla män med högriskcancer var låg. Det visar en kombination av data från kvalitets- och nationella hälsodataregister.(0 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn är vanligt förekommande och kan obehandlad leda till allvarliga komplikationer. Bedömning sker ofta med enbart anamnes och klinisk undersökning, men andra metoder finns, såsom polysomnografi och nattlig andningsregistrering. Barn med sömnrelaterad andningsstörning och förstorade tonsiller och/eller adenoid ofta behandlas framgångsrikt med svalgkirurgi.(1 kommentar)

Fallbeskrivning

Utvecklade postoperativ tyreoidit efter subtotal paratyreoidektomi

Rapport om en patient som utvecklade tyreoidit efter subtotal paratyreoidektomi för sekundär hyperparatyreoidism. Kunskap om tillståndet – som läker ut inom sex veckor – kan bespara patienten extra vårdbesök och felbehandling.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF