Nr 4-5 2021

Inledare

Diskussionen om äldres läkarvård behöver fortsätta

Bristande läkarnärvaro på äldreboendena är en problematik som återkommande diskuterats under den pågående pandemin. I denna utgåva (med start på sidan 122) ger en distriktsläkare som varje vecka går rond på ett boende sin syn på saken. Bernd Sengpiel är distriktsläkare i Göteborg och ansvarar för läkarvården på äldreboendet Attendo Fiskebäck. Där rondar han en […](0 kommentar)

Nyheter

»Det krävs mer än fler läkare för att stärka äldreboendena«

Regionerna har kritiserats hårt för bristande läkarnärvaro på äldreboendena. Men det är inte bara under pandemin som närvaron av läkare varit låg. Andelen äldre som fått ett läkarbesök under den sista månaden i livet har sjunkit årligen sedan 2013. »Det är ett tecken på att hela primärvården saknar resurser«, menar distriktsläkaren Bernd Sengpiel, som har haft ett av sina tuffaste yrkesår någonsin.(4 kommentar)

De besvarar vårdpersonalens frågor om vaccinet

Covidvaccination av sjukvårdspersonal har dragit igång i flera regioner. Men det finns ofta många frågor bland personalen. På Södertälje sjukhus tog två läkare ett eget initiativ och satte ihop en föreläsning som de nu turnerar runt bland avdelningarna med.(1 kommentar)

Läkarförbundet: Regioner anställer läkarstudenter som inte är behöriga

Inspektionen för vård och omsorg ska granska Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta efter att Läkarförbundet larmat om att läkarstudenter före termin nio har anställts på särskilda vikariatsförordnanden.(0 kommentar)

Facken kräver kompensation för covid-19 i arbetsskadeförsäkringen

Tusentals anställda inom vård och omsorg har anmält covid-19 som arbetsskada. Nu går facken samman och kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.(0 kommentar)

Sfams ordförande i protest: För svårt att bedriva bra vård i utsatt område

Magnus Isacson, distriktsläkare och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, slutar sitt jobb på en vårdcentral i en socioekonomiskt utsatt Stockholmsförort i protest. »Jag kan inte längre stå för den vård som vi har möjlighet att erbjuda«, skriver han i en debattartikel i Expressen. (5 kommentar)

Pandemin stoppar sprututbyte i Dalarna

För två år sedan beslutade Region Dalarna att ett sprututbytesprogram skulle införas 2020. Men på grund av pandemin har planerna lagts på is, rapporterar SVT.(0 kommentar)

Läkarförbundet lockar fler medlemmar

Läkarförbundet får allt fler medlemmar. Vid halvårsskiftet hade det totala medlemsantalet ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år. (0 kommentar)

Debatt

Mörkertal fördunklar smittskyddsläget

Efter snart ett år med coronapandemin bygger vår kunskap om covid-19 i hög grad på vad som händer i vården, snarare än i befolkningen. De svenska befolkningsstudier som ändå görs visar på orimliga mörkertal. Det förklarar till viss del varför smittspridningen är svårbedömd, skriver Tom Andersson.(3 kommentar)

Vem vinner: människan eller coronaviruset?

Om inte vaccinationerna hinner nyttjas nu utan coronaviruset i stället får möjlighet att hinna undkomma immunförsvaret genom en mängd slumpmässiga mutationer som påverkar spike-proteinet riskerar situationen att bli ohållbar, skriver Torgny Stigbrand.(1 kommentar)

Krönika

»Han berättar om glasspinneileus, sparrisileus och en hel del andra fynd. Nej, grönkålsileus har han inte hört talas om.«

Martin Schalling lagar en frisk och nytänkande pastasås på grönkål, men tvingas åka till akuten – och det hela resulterar i en helt ny diagnos för den medicinska litteraturen. (3 kommentar)

Kultur

Framgångsrika virus – en del av evolutionen

Virus, ett ord för gift, kunde synliggöras först i början av 1940-talet med användning av det nykonstruerade elektronmikroskopet. Sedan dess har en rad virus upptäckts och utsatt människan för sjukdomsprövningar. Till slut kommer vi även att ha ridit ut coronapandemin, skriver Erling Norrby.(1 kommentar)

Snabb remiss till Göteborgs barnsjukhus 1954

»Efter några dagar på Barnsjukhuset blev jag klädd i vitt från topp till tå, körd till operationssalen och sövd med eter. Den lukten glömmer jag inte.«. Barnläkaren Staffan Janson minns ett sjukhusbesök sommaren 1954.(3 kommentar)

Människor & möten

»Inlåst i Taiwan var jag på den coronasäkraste platsen i världen«

Med förhoppning om att komma hem med erfarenheter från två års avancerade studier i kirurgi i Taiwan lämnade plastikkirurgen Andrea Donfrancesco sin tjänst vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men det nya coronaviruset satte käppar i hjulet.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Screening för förmaksflimmer – uppdatering i väntan på evidens

Flera mycket stora studier pågår och kommer att ge svar på frågan om screening kan reducera risken för stroke.(0 kommentar)

Nya Rön

Ambulatorisk mätning av blodtryck efter PCI ledde till mer precis blodtrycksbehandling

Ändringar i medicinering var mer precisa när ambulatoriskt blodtryck var tillgängligt för patienter som genomgått perkutan koronarintervention; fler dosökningar gjordes vid höga blodtryck medan dossänkningar, framför allt av betablockad, gjordes vid låga blodtryck. Det visar en svensk studie.(0 kommentar)

Risken att dö i covid-19 större för utrikesfödda och utsatta grupper

När det gäller den ökade risken för personer från låg- eller medelinkomstländer att dö i covid-19 stämmer den inte överens med mönstren för dödlighet i allmänhet för den gruppen. Generellt har utrikesfödda lägre dödlighet än personer födda i Sverige.(0 kommentar)

Högt LDL-kolesterol kopplades till ökad risk för retinopati och nefropati

Redan vid LDL-kolesterol 2,6–3,4 mmol/l fanns en signifikant riskökning för retinopati hos unga individer med typ 1-diabetes, och vid LDL-kolesterol ≥ 3,4 mmol/l en ökad risk för nefropati. Det visar en svensk observationell kohortstudie.(0 kommentar)

Antibiotika- och vårdtid minskades hos nyfödda med misstänkt sepsis

Nya behandlingsriktlinjer för tidigare utsättning av antibiotikabehandling vid misstänkt tidig sepsis hos nyfödda kan minska antibiotikaanvändningen, vårdtiden och sjukvårdskostnaderna. Det indikerar resultaten i en studie från Jönköping.(0 kommentar)

Extremt sen avnavling kan leda till blodförlust hos nyfött barn

En nyfödd pojke drabbades av blodförlust, vilket troligen var en följd av att blodet transfunderats från pojken till placenta när han låg på mammans bröst.(1 kommentar)

Vårdutveckling

Ökad analys av anabola androgena steroider utanför idrotten behövs

Det finns ett behov av en enhetlig kliniskt anpassad analysmetod av anabola androgena steroider (AAS) även utanför idrotten. Här ges förslag till ett begränsat analyssortiment som täcker 95 procent av de positiva proverna utanför idrotten. Rekommenderade analyter och gränsvärden presenteras.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF