Nr 6-7 2021

Nyheter

Säkerhetssamordnare: Det finns ett jättestort mörkertal

Forskares utsatthet har ökat, enligt Håkan Jönsson, säkerhetssamordnare på Lunds universitet. Det kan handla om hat på sociala medier, men också mer direkta hot. Förra året fick en medicinsk forskare i Lund ett brev med ett fasttejpat rakblad skickat till sin hemadress.(0 kommentar)

Risk att forskare skräms till tystnad

Svenska forskare varnar för att hat och hot kan leda till självcensur. Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare, utsattes nyligen för en stormvåg av hatiska mejl och kommentarer efter sin studie om barn och covid-19. Nu slutar han såväl debattera som forska om pandemin.(7 kommentar)

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Tre regioner har inaktiverat krislägesavtalet, utan att det har använts. Läkarförbundet är kritiskt och tycker att avtalet borde ha använts tidigare och på ett större antal läkare. Nu ändrar arbetsgivarorganisationerna kraven för att krislägesavtalet ska få aktiveras.(0 kommentar)

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare

Det grönblå styret i Västra Götaland vill från och med nästa år inte betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök. Det skulle betyda att regionen inte kommer att betala för besök till exempelvis Kry eller Min Doktor. »Vi utmanar systemet«, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).(8 kommentar)

Rättegången i Macchiarinifallet kan dröja till nästa år

I dagsläget finns inga förutsättningar att planera för huvudförhandling i målet mot Paolo Macchiarini. Det säger Ulf Wredlert, rådman vid Solna tingsrätt. Ett skäl är att en stor mängd handlingar behöver översättas.(0 kommentar)

Skåne tar över gyncancerkirurgi efter kirurgflykt i Blekinge

Blekingesjukhuset kan inte längre operera kvinnor med gynekologisk cancer, eftersom alla kirurger med kompetensen har sagt upp sig efter arbetsmiljöproblem. Nu tar Skånes universitetssjukhus i Lund över kirurgin.(0 kommentar)

Regeringen och SKR: Varannan svensk ska ha fast läkare nästa år

Regeringen och Sveriges Kommuner och regioner har ingått en överenskommelse för att utveckla den nära vården. Ett av målen är att hälften av befolkningen ska ha en fast läkarkontakt 2022.(2 kommentar)

Läkare med långtidscovid publicerar kunskapsöversikt

En grupp läkare som själva drabbats av sjukdomen, publicerar nu en egen kunskapsöversikt om långtidscovid i väntan på att Socialstyrelsen ska publicera något. »Vi ville inte vänta«, säger Lisa Norén, en av läkarna i gruppen.(0 kommentar)

Debatt

Apropå! Att kunna bli den doktor man vill vara

I dag ställs stora krav på både unga och mer erfarna läkare. Arbetet måste gå snabbt och utföras väl. Att då och då stanna upp och reflektera över sina upplevelser är nödvändigt. Balintgrupp är en av flera reflektionsmöjligheter i vården, skriver Elsa Lena Ryding och Anders Birr.(0 kommentar)

Socioekonomiska riskfaktorer bör beaktas i kvalitetsregister

Jämlik hälsa och sjukvård är inte kvalitetsregistrens primära ansvar, men de har förutsättningar att kunna bidra till medvetenhet om socioekonomiska faktorers betydelse och därmed öka kvaliteten och jämlikheten inom svensk sjukvård, skriver Sten Axelsson Fisk och medförfattare.(2 kommentar)

Krönika

»Hurra för alla kollegor som har mottagning, går rond, går jour, dikterar, skoperar, opererar … och gör det om och om igen.«

Nina Cavalli-Björkman har vunnit ett pris för läkare »som tar hand om sina patienter med empati och passion«. Hon är förbluffad och överraskad över att det finns utmärkelser för vanliga kliniskt verksamma läkare.(10 kommentar)

Kultur

Tändstickan som gav arbetarna käkbensnekros

Redan på 1840-talet blev det uppenbart att tillverkning av tändstickor var förenad med fasansfulla hälsoeffekter. Effekten knöts tidigt till den vita fosforn. Här beskrivs en historia som visar att gammal kunskap kan vara av värde för att också förstå nutida fenomen.(4 kommentar)

Människor & möten

»Om en patient vill ha en sång ställer jag upp direkt«

Karin Ström bytte sitt bohemliv som musiker och skribent för att bli läkare. Under corona­året har hon skrivit artiklar för Svenska Dagbladet och jobbar nu som underläkare på Övre buk på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Just där hamnade hon tack vare sin musik, berättar hon från en korridor på sjukhuset under sin lunch.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Magnus Löndahl

Magnus Löndahl, Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av författarna till en artikel om kanylbaserad flexortenotomi vid klo- och hammartå hos patienter med diabetes.(0 kommentar)

Reflexion

Dålig hörsamhet till rekommendationer

»’Bör’ kan åtminst­one bytas ut mot ’ska’, även om tvingande lagar saknas.«(0 kommentar)

Nya Rön

Kontinuitet viktig för att fysisk aktivitet på recept ska fungera

Kontinuerligt stöd under flera år och fokus på individen kan leda till att konceptet fysisk aktivitet på recept fungerar också för patienter som efter ett halvår inte uppnått önskad fysisk aktivitetsnivå. Det visar en avhandling vid Göteborg universitet.(0 kommentar)

Liv kan räddas genom att minska ambulansens responstid

Överlevnaden till 30 dagar efter hjärtstopp ökar när ambulansens responstid minskar, visar en studie som undersökt överlevnadschanser vid olika ambulansresponstider. (0 kommentar)

Aortaballong vid trauma har begränsad potential i Sverige

Andelen svenska traumapatienter som uppfyller de oftast beskrivna kriterierna för perkutan ballongocklusion av aorta, REBOA, är 2,5 per miljon invånare och år, visar en retrospektiv studie.(0 kommentar)

Långt kvar till rekommenderade LDL-mål i Europa och Sverige

Det finns en tydlig brist i Sverige och övriga Europa vad gäller att nå upp till behandlingsmålet för LDL-värde i europeiska riktlinjer. Det visar en studie av patienter från 18 länder.(0 kommentar)

Ingen ökad dödlighet med läkemedelsavgivande teknik vid benartärsjukdom

I en uppföljning av deltagare i SWEDEPAD-studien sågs efter i genomsnitt 2,5 år ingen skillnad i dödlighet mellan dem som lottats till paklitaxelavgivande teknik och kontroller. I och med detta resultat har den tidigare pausade rekryteringen av studiedeltagare återupptagits. (0 kommentar)

Originalstudie

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Kanylbaserad flexortenotomi i tå 2–5 vid klo- eller hammartå är en enkel, billig, snabb och säker metod som kan tillämpas inom ramen för ordinarie verksamhet på en diabetesmottagning.(0 kommentar)

Resultat på eAT-provet varierar stort beroende på examensland

Resultaten från drygt 6 000 skrivningstillfällen under perioden augusti 2015 till och med 2019 har analyserats och jämförts med tidigare perioder. Andelen underkända är högre bland dem med examen från Polen och utanför EU.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Långvarigt bukläge på IVA kan öka risken för meralgia paresthetica

Meralgia paresthetica kan orsakas av yttre kompression av nervus cutaneus femoris lateralis efter bukläge vid covid-19. Noggrann positionering och avlastning av området där nerven löper nära bäckenskoveln och på låret kan med största sannolikhet förebygga denna komplikation.(4 kommentar)

Utgåvan som PDF